Indicele specific corespunzător dioxidului de azot se stabilește prin încadrarea valorii medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul următor:

Domeniu de concentrații pentru dioxid de azot (ug/m3) Indice specific
0-40
1
40-90
2
90-120
3
120-230
4
230-340
5
340-1000
6