Gestionarea calitații aerului

Pe baza evaluării calității aerului se stabilesc modalitățile de gestionare a calității aerului prin identificarea la scară locală a arealelor de interes unde trebuie inițiate planuri/planuri integrate de calitate a aerului; planuri de menținere a calităţii aerului; planuri de acțiune pe termen scurt.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 se întocmesc următoarele tipuri de planuri:

  • planuri/planuri integrate de calitate a aerului;
  • planuri de menținere a calităţii aerului;
  • planuri de acțiune pe termen scurt.

În situația în care doar pentru un singur poluant se depăşeşte valoarea limită prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător se întocmește un plan de calitate, iar în cazul în care pentru același areal se depăşesc valorile limită pentru doi sau mai mulți poluanți, atunci se va întocmi un plan integrat de calitatea aerului.

Planul/planul integrat de calitatea aerului reprezintă setul de măsuri cuantificabile din punct de vedere al eficienței lor, pe care titularul/titularii de activitate trebuie să le ia astfel încât, pentru poluanții atmosferici considerați în evaluarea calităţii aerului, să fie atinse valorile limită sau, după caz, valorile țintă, astfel cum sunt ele stabilite în anexa nr. 3 din Legea nr. 104/2011. 

Responsabilitatea pentru elaborarea și implementarea măsurilor incluse în plan revine primarilor.

 Planul de menținere a calităţii aerului reprezintă setul de măsuri pe care titularul/titularii de activitate trebuie să le ia astfel încât nivelul poluanților să se păstreze sub valorile limită sau, după caz, valorile țintă, astfel cum sunt ele stabilite în anexa nr. 3 din Legea nr. 104/2011.

Responsabilitatea pentru elaborarea și implementarea măsurilor incluse în plan revine consiliilor județene.

În  Ordinul nr. 1206/2015 sunt prezentate listele cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

 

Vizualizează Ordin nr. 1206/2015

Plan de calitate/Plan integrat de calitate a aerului

Nr. crt

Zonă/ aglomerare

Indicator

Autoritate responsabilă cu realizarea planului și implementarea măsurilor

Link autoritate responsabilă

1.

municipiul București

 

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6)

Primăria municipiului București

www.pmb.ro

 

2.

municipiul Bacău

 

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX)

 

Primăria municipiului Bacău

www.municipiulbacau.ro

 

3.

municipiul Brăila

 

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX)

Primăria municipiului Brăila

www.primariabraila.ro

 

4.

municipiul Brașov

 

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX)

Primăria municipiului Brașov

www.brasovcity.ro

 

5.

municipiul Iaşi

 

particule în suspensie (PM10)

Primăria municipiului Iași

www.primaria-iasi.ro

 

6.

Municipiul

Galați

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX)

Primăria municipiului Galați

www.primariagalati.ro

 

7.

Municipiul

Cluj

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX)

Primăria municipiului Cluj

www.primariaclujnapoca.ro

 

8.

Orașul Măgurele (jud Ilfov)

particule în suspensie (PM10)

Primăria Măgurele (jud Ilfov)

www.primariamagurele.ro

 

 

Plan de menținere a calitații aerului

Nr. crt

Zonă/ aglomerare

Indicator

Autoritate responsabilă cu realizarea planului și implementarea măsurilor

Link autoritate responsabilă

9.

municipiul Bucureşti

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean București

www.pmb.ro

 

10.

Județul Alba

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Alba

www.cjalba.ro

 

11.

Județul Arad

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Arad

www.cjarad.ro

 

12.

Județul Argeș

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Argeș

www.cjarges.ro

 

13.

Județul Bacău

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX) cu excepţia municipiului Bacău,

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Bacău

www.csjbacau.ro

 

14.

Județul Bihor

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Bihor

www.cjbihor.ro

 

15.

Județul Bistrița

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Bistrița

www.portalbn.ro

 

16.

Județul Botoșani

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Botoșani

www.cjbotosani.ro

 

17.

Județul Brașov

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX) cu excepţia municipiului Braşov,

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Brașov

www.judbrasov.ro

 

18.

Județul Brăila

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX) cu excepţia municipiului Brăila,

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Brăila

www.portal-braila.ro

 

19.

Județul Buzău

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Buzău

www.cjbuzau.ro

 

20.

Județul Caraș- Severin

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Caraș- Severin

www.cjcs.ro

 

21.

Județul Călăraşi

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Călăraşi

www.calarasi.ro

 

22.

Județul Cluj

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX) cu excepţia municipiului Cluj Napoca,

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Cluj

www.cjcluj.ro

 

23.

Județul Constanța

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Constanța

www.cjc.ro

 

24.

Județul Covasna

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Covasna

www.covasna.info.ro

 

25.

Județul Dambovița

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Dambovița

www.cjd.ro

 

26.

Județul Dolj

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Dolj

www.cjdolj.ro

 

27.

Județul Galați

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX) cu excepţia municipiului Galaţi,

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Galați

www.cjgalati.ro

 

28.

Județul Giurgiu

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Giurgiu

www.cjgiurgiu.ro

 

29.

Județul Gorj

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Gorj

www.cjgorj.ro

 

30.

Județul Harghita

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Harghita

www.judetulharghita.ro

 

31.

Județul Hunedoara

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Hunedoara

www.cjhunedoara.ro

 

32.

Județul Ialomița

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Ialomița

www.cicnet.ro

 

33.

Județul Iași

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10 cu excepţia municipiului Iaşi, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Iași

www.icc.ro

 

34.

Județul Ilfov

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10 cu excepţia oraşului Măgurele, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Ilfov

www.cjilfov.ro

 

35.

Județul Maramureș

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Maramureș

www.cjmaramures.ro

 

36.

Județul Mehedinți

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Mehedinți

www.cjmehedinti.ro

 

37.

Județul Mureș

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Mureș

www.cjmures.ro

 

38.

Județul Neamț

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Neamț

www.cjneamt.ro

 

39.

Județul Olt

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Olt

www.cjolt.ro

 

40.

Județul Prahova

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Prahova

www.cjph.ro

 

41.

Județul Satu Mare

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Satu Mare

www.cjsm.ro

 

42.

Județul Sălaj

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Sălaj

www.cjsj.ro

 

43.

Județul Sibiu

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Sibiu

www.cjsibiu.ro

 

44.

Județul Suceava

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Suceava

www.cjsuceava.ro

 

45.

Județul Teleorman

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Teleorman

www.cjteleorman.ro

 

46.

Județul Timiș

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Timiș

www.cjtimis.ro

 

47.

Județul Tulcea

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Tulcea

www.cjtulcea.ro

 

48.

Județul Vaslui

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Vaslui

www.cjvs.eu

 

49.

Județul Vâlcea

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Vâlcea

www.cjvalcea.ro

 

50.

Județul Vrancea

dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOX),

particule în suspensie (PM10, PM2,5),

benzene (C6H6),

nichel (Ni),

dioxid de sulf (ŞO2),

monoxid de carbon (CO),

plumb (Pb),

arsen (Aş)

Consiliul județean Vrancea

www.cjvrancea.ro