Plumb (Pb) și alte metale toxice cadmiu (Cd), arsen (As), nichel (Ni) și mercur (Hg)

Plumb (Pb) si alte metale toxice cadmiu (Cd), arsen (As), nichel (Ni) si mercur (Hg)

1.Caracteristici generale

Metalele toxice provin din combustia cărbunilor, carburanților, deșeurilor menajere, etc. și din anumite procedee industriale.
Se găsesc în general sub formă de particule (cu excepția mercurului care este gazos).
Metalele se acumulează în organism și provoacă efecte toxice de scurtă și/sau lungă durată.
În cazul expunerii la concentrații ridicate ele pot afecta sistemul nervos, funcțiile renale, hepatice, respiratorii.

 

2. Metode de măsurare

Metoda de referința pentru măsurarea Pb, Aş, Cd şi Ni este cea prevăzută în standardul SR EN 14902 « Calitatea aerului înconjurător. Metoda standardizată pentru determinarea Pb, Cd, Aş, și Ni în fracţia PM10 a particulelor în suspensie. Metoda de referință pentru măsurarea concentrației de mercur total gazos în aerul înconjurător este cea prevăzută în standardul SR EN 15852 » Calitatea aerului ambiant. Metoda standardizată pentru determinarea mercurului gazos total. 

 

3. Norme

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011
Plumb - Pb
Valoare limită 0,5 ug/m3 - valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane

 

 

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011
Aş, Cd şi Ni
Arsen 6 ng/m3 - valoarea țintă pentru conținutul total din fracția PM10, mediată pentru un an calendaristic.
Cadmiu 5 ng/m3 - valoarea țintă pentru conţinutul total din fracția PM10, mediată pentru un an calendaristic.
Nichel 20 ng/m3 - valoarea țintă pentru conţinutul total din fracția PM10, mediată pentru un an calendaristic.