Indicele specific corespunzător dioxidului de sulf se stabilește prin încadrarea valorii medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul următor:

Domeniu de concentrații pentru dioxid de sulf (ug/m3) Indice specific
0-50
1
50-75
2
75-125
3
125-350
4
350-500
5
>500
6