Indicele specific corespunzător particulelor în suspensie se stabilește prin încadrarea mediei aritmetice a valorilor orare, înregistrate în ultimele 24 de ore, în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul următor:

 

Domeniu de concentrații pentru particule în suspensie (ug/m3) Indice specific
0-10
1
10-20
2
20-30
3
30-50
4
50-100
5
>100
6