Indicele specific corespunzător ozonului se stabilește prin încadrarea valorii medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul următor:

Domeniu de concentrații pentru ozon (ug/m3) Indice specific
0-40
1
40-80
2
80-120
3
120-180
4
180-240
5
>240
6