Indicele specific corespunzător dioxidului de azot se stabilește prin încadrarea valorii medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul următor:

Domeniu de concentrații pentru dioxid de azot (ug/m3) Indice specific
0-50
1
50-100
2
100-140
3
140-200
4
200-400
5
>400
6