Indicele specific corespunzător monoxidului de carbon se stabilește prin încadrarea mediei aritmetice a valorilor orare, înregistrate în ultimele 8 ore, în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul următor:

Domeniu de concentrații pentru monoxid de carbon (mg/m3) Indice specific
0-3
1
3-5
2
5-7
3
7-10
4
10-15
5
>15
6